Titelsekvenser

Gå till

Kliv in genom dörren.

Syftet med en titelsekvens (Show Opener) är att slussa in publiken till rätt stämningsläge med rätt information. Vi tar dem från minglet till förväntan. Den sätter samtidigt tonen för resten av evenemanget.

Kontakta ossKontakta oss

I linje med temat

Det är viktigt att titelsekvensen är i linje med evenemangets tema och syfte. Den kan använda grafik, animation, musik och andra audiovisuella element för att ge tittarna en föraning om vad de kan förvänta sig. Det kan vara en kort sammanfattning av evenemangets höjdpunkter, en teaser för talare eller artister, eller en introduktion till det övergripande ämnet.

Praktiska detaljer

En lyckad titelsekvens är minnesvärd och hjälper till att skapa en koppling mellan publiken och evenemanget. Den kan också inkludera viktiga praktiska detaljer, som datum, plats och sponsor-information, för att hjälpa deltagarna att hålla sig informerade.

Skapa förväntning

En välproducerad titelsekvens kan vara en viktig del av marknadsföringen av ett evenemang och kan hjälpa till att skapa förväntningar och öka intresset för att delta.


titelsekvenser

titelsekvenser

Fler tjänster


Hej!

Oh No Gravity är en del av byrånätverket Mojna som består av specialistbolag inom digitala upplevelser. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm och består för närvarande av: Hoy, Leit, Oh No Gravity och Studio Nois.