Informationsfilm

Gå till

Informationsfilm räddar inga liv. Eller?

Kategorin med världens tråkigaste titel är ibland de mest värdefulla. En informationsfilm som förklarar hur man ska agera vid utryckning när det är kö på motorvägen kan direkt rädda liv. Informationsfilm är inget att fnysa åt.

Kontakta ossKontakta oss

Tillgängligt och engagerande

Informationsfilmer kan täcka en mängd olika ämnen, från trafiksäkerhet till hälso- och sjukvårdsinstruktioner och tekniska handledningar. De är ett oumbärligt verktyg för att sprida kunskap och utbilda en bred publik.

När vi skapar informationsfilmer, fokuserar vi på att göra innehållet så tillgängligt och engagerande som möjligt. Vi använder pedagogiska metoder och modern teknik för att säkerställa att budskapet når fram och att tittarna kan ta till sig det på ett effektivt sätt.


Informationsfilm

Informationsfilm

Fler tjänster


Hej!

Oh No Gravity är en del av byrånätverket Mojna som består av specialistbolag inom digitala upplevelser. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm och består för närvarande av: Hoy, Leit, Oh No Gravity och Studio Nois.