Företagsfilm

Gå till

Förklara

Företagsfilm är en bred term, och kan vara allt från en rekryteringsvideo, en ekonomisk rapport eller en utbildningsfilm. Dessa filmer är mer förklarande än säljande – men det är viktigt att det görs på ett attraktivt sätt för målgruppen. Företagsfilmer har flera användningsområden, och din content- eller marknadsföringsstrategi bestämmer var och hur den ska användas. Utan tydligt definierat syfte riskerar annars investeringen i en företagsfilm att inte ge den effekt som önskas.

Kontakta ossKontakta oss

Flera användningsområden

Företagsfilmer har flera användningsområden, och din content- eller marknadsföringsstrategi bestämmer var och hur den ska användas. Utan tydligt definierat syfte riskerar annars investeringen i en företagsfilm att inte ge den effekt som önskas.

Rekrytering

Rekryteringsvideor är ett kraftfullt verktyg för att locka talangfulla individer till ditt företag. De ger en inblick i företagskulturen, värderingar och arbetsmiljö, vilket kan vara avgörande för att attrahera rätt kandidater.

Ekonomiska rapporter och företagspresentationer är viktiga för att kommunicera företagets prestationer och mål till investerare och aktieägare på ett tydligt och övertygande sätt.

Utbildning

Utbildningsfilmer används för att träna och utbilda både anställda och kunder, vilket kan öka effektiviteten och minska missförstånd.


Företagsfilm

Företagsfilm

Fler tjänster


Hej!

Oh No Gravity är en del av byrånätverket Mojna som består av specialistbolag inom digitala upplevelser. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm och består för närvarande av: Hoy, Leit, Oh No Gravity och Studio Nois.